Wydawnictwo Akademickie ŻAK
Piątek, 23 sierpnia 2019 r.     Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip, Miła
Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej.
Sytuacja życiowa i funkcjonowanie w rolach społecznych młodzieży z niepełnosprawnością wzroku
Leksykon diagnostyki.
Myślenie i działanie pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej
Schematy i atrybucje osób znaczących w regulacji aktywności zaradczej młodzieży z lekką niepełnosprawnością umysłową w społecznych sytuacjach trudnych.
Od obcości do inności.
Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym
Źródła do badań biograficznych.
Leksykon pedagogiki międzykulturowej i etnopedagogiki
Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową.
Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych.
Socjoterapia dzieci i młodzieży.
Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pdagogicznej
Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań
Sztuka i twórczość
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży.
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży.
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych
Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się
Obyczajowość polska początku XXI wieku przemiany, nowe trendy, zróżnicowania
Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych
Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian
Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości
Pole puste