Wydawnictwo Akademickie ŻAK
Piątek, 23 sierpnia 2019 r.     Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip, Miła
Schematy i atrybucje osób znaczących w regulacji aktywności zaradczej młodzieży z lekką niepełnosprawnością umysłową w społecznych sytuacjach trudnych.

Kurtek Paweł

Schematy i atrybucje osób znaczących w regulacji aktywności zaradczej młodzieży z lekką niepełnosprawnością umysłową w społecznych sytuacjach trudnych. Wybrane koszty pro i antyspołecznego radzenia sobie

isbn: 978-83-62015-94-8

wydanie I

Warszawa  2016 rok

ilość stron: 316,    format B-5,    oprawa miękka

druk czarno-biały

dziedzina: b/d


stawka vat: 5 %


cena netto: 42,00 zł    cena brutto: 44,10   

opis:
  Jak wskazuje autor, „postrzeganie osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako badacza, który w ramach własnych zdolności i na podstawie doświadczeń społecznych konstruuje schematy poznawcze odzwierciedlające obraz świata, stanowi wciąż zaniedbaną przestrzeń badawczą. Niepełnosprawność intelektualna lekkiego stopnia nie pozbawia bowiem jednostek możliwości konstruowania własnych reprezentacji rzeczywistości, a rozwój wewnętrznych schematów przebiega zgodnie z poziomem wieku umysłowego i jakością specyficznych doświadczeń emocjonalno-społecznych”. Dotychczas w niewielkim stopniu analizowano problem doświadczania stresu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Autor tej pracy podjął się zadania przebadania poznawczych czynników radzenia sobie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w społecznych sytuacjach trudnych, a szczególnie dotyczących osób znaczących, tj. rodziców, nauczycieli, rówieśników. Wnioski płynące z tych badań mogą okazać się ważne dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w kształtowaniu postaw życiowych podopiecznych.