Wydawnictwo Akademickie ŻAK
Piątek, 23 sierpnia 2019 r.     Imieniny obchodzą: Róża, Apolinary, Filip, Miła
Od obcości do inności.

Młynarczuk-Sokołowska Anna

Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych

isbn: 978-83-62015-90-0

wydanie I

Warszawa  2016 rok

ilość stron: 347,    format B-5,    oprawa miękka

druk czarno-biały

dziedzina: b/d


stawka vat: 5 %


cena netto: 47,00 zł    cena brutto: 49,35   

opis:
  Międzykulturowość, której doświadczamy współcześnie niesie ze sobą nowe wyzwania. Wsród nich są również te dotyczące edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej. Ważnymi podmiotami, które podejmują inicjatywy z zakresu międzykulturowej edukacji nieformalnej w Polsce, są organizacje pozarządowe. Podejmują one inicjatywy dotyczące kształtowania wrażliwości na odmienność kulturową, kładąc nacisk na problematykę mniejszości narodowych, etnicznych, uchodźstwa, praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji. Tematem tego opracowania są realizowane projekty kierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz wyższych, a także do osób dorosłych pracujących zawodowo itp. Obejmują one członków grup mniejszościowych (narodowych, etnicznych, religijnych itd.) oraz grupę większościową. Omawiane działania to: cykliczne projekty edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli, edukatorów, wydawane podręczniki metodyczne, internetowe portale edukacyjne itp. Praca kierowana jest do edukatorów, trenerów, nauczycieli, studentów, osób pracujących w administracji publicznej.